Maksājumu un atmaksas politika

Mēs strādāsim ar Jums, lai Jūs būtu apmierināti ar mūsu darbu. Taču, ja tiks pieprasīta un apstiprināta atmaksa, viss SIA "BRB Group"radītais īpašums, tostarp grafikas, saturs un kodi saglabāsies SIA "BRB Group" īpašumā.

Atmaksa netiks piešķirta šādos gadījumos:

Jūs esat apstiprinājis savas mājaslapas dizainu, logo dizainu, Jūs esat apstiprinājis izstrādes sākšanu vai Jūsu mājaslapa tikusi pilnībā izstrādāta. Ja projekts tiek atcelts vai atlikts, visi veiktie maksājumi paliek pie SIA "BRB Group" un, ja piemērojams, klients veiks maksu par visu pabeigto darbu, izņemot to, par kuru jau ir samaksāts.

Ja puse, kurai ticis radīts logo vai mājaslapas dizains, pārtrauc darbību, maina nosaukumu vai darbības jomu.

Ja Jūs nesazināties ar SIA "BRB Group" vairāk kā 30 dienas pēc logo dizaina, mājaslapas dizaina iesniegšanas vai mājaslapas izveides sākšanas.

Klients nespēj nodrošināt nepieciešamos materiālus, attēlus vai saturu, par ko panākta vienošanās pirms projekta sākšanas.

Maksājumu atmaksa
• Ja mēs no maksājumu karšu uzņēmuma vai bankas saņemam maksājumu atmaksas pieprasījumu vai maksājuma apstrīdējumu (proti, PayPal apstrīdējumu), jūsu pakalpojums un/vai projekts tiks pārtraukts bez brīdinājuma. 50 dolāru atmaksas nodevu (kas piemērota, lai atgūtu maksājumu karšu uzņēmuma mums piemērotas nodevas), kā arī neatmaksāto atlikumu, kas radies atmaksas rezultātā, nepieciešams atmaksāt pilnā apmērā pirms pakalpojuma sniegšanas atsākšanas, failu nodošanas vai cita turpmāka darba paveikšanas. Tā vietā, lai pieprasītu atmaksu, lūdzu, sazinieties ar mums, lai atrisinātu jebkādus jautājumus saistībā ar maksājumiem. Maksājuma atmaksas pieprasīšana vai PayPal apstrīdējuma uzsākšana par spēkā esošu maksājumu ir krāpniecība, un tas nekad nav atbilstošs vai likumīgs veids atmaksas iegūšanai. Lūdzu, pirms maksājuma veikšanas izlasiet un pārliecinieties, ka izprotiet mūsu atlīdzināšanas politiku.

Līguma nosacījumu nepārkāpšana

Gadījumā, ja KLIETNS atceļ projektu, KLIENTS, papildus jau veiktajiem maksājumiem, 15 dienu laikā pēc atcelšanas paziņojuma veiks arī līguma laušanas nodevu, kas veido 20% no kopējām projekta izmaksām, kas noteiktas sākotnējā līgumā. Šādā gadījumā KLIENTAM netiks piešķirtas tiesības vai licence uz darbu. Gadījumā, ja projektu atceļ AĢENTŪRA, AĢENTŪRA nodrošinās KLIENTAM visu darbu, par kuru jau ir samaksāts, un atmaksās 20% no nodevām, kuras klients samaksājis AĢENTŪRAI konkrētā projekta ietvaros.
Kā nauda tiks atmaksāta, ja atmaksa tiks apstiprināta - Ja jūs esat veikuši maksājumu ar maksājumu karti, tad nauda tiks jums atskaitīta jūsu maksājumu kartes kontā piecu darba dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas. Ja jūs maksājumu veicāt ar čeku vai naudas pārskaitījumu, jūsu atmaksa tiks atgriezta jums ar čeku.

Saistību modeļi

Izvēlieties to, kurš jums šķiet vislabākais. Mēs uzņēmumā SIA "BRB Group" vēlamies ar mūsu klientiem nodibināt ilgtermiņa attiecības un tādējādi piedāvājam labākos risinājumus ar mūsu rūpīgajiem un skaidri noteiktajiem pakalpojumiem. Mēs piedāvājam vairākus saistību modeļus, un jūs varat izvēlēties jebkuru vai apvienot šo modeļus pēc jūsu ieskatiem. Mēs saprotam, ka katram projektam ir savas prasības un mūsu dažādie saistību modeļi ir paredzēti, lai maksimizētu jūsu apmierinātību, vienlaikus samazinot izdevumus.

Fiksētas cenas modelis - Fiksētas cenas modelis ir ideāli piemērots projektiem, kuru prasības un apmēri ir skaidri noteikti. Šis modelis tiek uztverts kā risku drošs gan pakalpojuma sniedzējam, gan klientam, jo kopējās izmaksas un izpildes termiņš ir noteikti pirms projekta sākšanas. Papildus laikam un izmaksām iepriekš noteikti tiek arī projekta galvenie mērķi un nepieciešamie rezultāti. Šāda iepriekšējā noteikšana ne tikai nodrošina projekta realizāciju budžeta un termiņa ietvaros, bet arī saglabā labas attiecības starp abām pusēm.

Mūsu fiksētās cenas modelis ir ideāli piemērots visiem maziem vai lieliem projektiem, ja vien prasības tiek noteiktas iepriekš. Zemāk iespējams aplūkot šī modeļa galvenās īpašības:

• Fiksētas cenas modelis ir skaidrs un precīzi noteikts apmērs
• Rēķini šajā modelī tiek izrakstīti, balstoties uz noteiktiem punktiem.
• Atkarība no ārējiem faktoriem ir niecīga vai nepastāv nemaz, tādējādi šī projekta realizācija ir vienkārša.
• Gadījumā, ja tiek veiktas projekta apmēra izmaiņas, tās tiek aplēstas atsevišķi un klientam nepieciešams apstiprināt laboto budžetu.

Stundas cenas modelis - Tas ir piemērots projektiem, kuriem nav konkrēti noteikts apmērs, prasības un realizēšanas plāni, vai kuriem iespējamas izmaiņas jebkurā projekta izstrādes procesa posmā. Tas ir „maksā par izmantošanu" modelis, kurā projekta izmaksas atkarīgas no patērētā laika un izmantotajiem resursiem. Visi maksājumi šajā modelī tiek veikti par katru stundu.

Šis modeļa veids klientiem nodrošina uzlabotu elastību, jo viņi spēj esošā projektā veikt specifikāciju izmaiņas, ņemot vērā tirgus tendenču izmaiņas. Stundas cenas modelis ir ideāli piemērots sarežģītiem projektiem, kuros pastāv biežu izmaiņu iespējamība. Zemāk iespējams aplūkot šī projekta modeļa galvenās īpašības:

• Tas lieliski darbojas jebkura veida un jebkura izmēra projektiem.
• Rēķini tiek izrakstīti reizi divās nedēļās un klientam tiek nosūtīti šos rēķinus papildinošas darba laika uzskaites.
• Šis modelis piedāvā elastīgas iespējas, lai uzlabotu izmaksu optimizāciju un komandas darbu.
• Projekta sarežģītība atkarīga no ārējo resursu integrācijas un atkarības.
• Stundas cenas modeļa apmērs tiek noteikts piesardzīgi un tas mainās, attīstoties projektam.

Tiesības uz atmaksu

Projekta piegādes laiks ir + 60 dienas no līgumā minētā.

• Pilnīga atmaksa, ja projekts nav sākts vai ja sākotnējais dizaina stils nav ticis apstiprināts.
• Ja mēs nespējam nodrošināt pakalpojumu saistībā ar mūsu pakalpojumu sniegšanas politiku pēc tam, kad ticis apstiprināts sākotnējais dizains.
• Ja mēs esam pabeiguši projektu un tas ticis augšupielādēts serverī, atmaksa netiek piešķirta.

Logo izstrāde / brošūras izstrāde

• Pilnīga atmaksa, ja projekts nav sākts vai ja sākotnējais dizaina stils nav ticis apstiprināts.
• Ja mēs nespējam nodrošināt pakalpojumu saistībā ar mūsu pakalpojumu sniegšanas politiku pēc tam, kad ticis apstiprināts sākotnējais dizains.
• Ja mēs esam pabeiguši projektu un tas ticis augšupielādēts serverī, atmaksa netiek piešķirta.

Mājaslapas programmēšana

• Pilnīga atmaksa, ja projekts nav sākts
• Katram mājaslapas programmēšanas projektam ir savs līgums. Gadījumā, ja nav noslēgta vienošanās un skaidri norādīta atmaksas politika, tiks piemērota šāda piegādes politika.
• Daļēja atmaksa tiks izsniegta pēc pakalpojumu sniedzēja ieskatiem, ja projekts nav pabeigts atbilstoši piegādes politikai un vienošanās par līgumu. Tā tiks aprēķināta atbilstošiSIA "BRB Group" izpildītā projekta proporcijai un proporcijai, kas jāaizpilda atbilstoši iepriekš noteiktai projekta darbības jomai.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SIA "BRB Group" projekta realizācijas saistības ir pakļautas:

• Pilnīgai atmaksai, ja programmētājs / dizaineris / satura rakstītājs / SEO eksperts (vai kāds cits resurss / personāls) nav sācis projektu.
• Proporcionālā summa tiks atmaksāta, ja klients jebkurā brīdī nolemj atcelt pasūtījumu.
• Atmaksa netiek piešķirta par dienām, kad resurss jau ir darbojies. Ja klients jebkurā brīdī nav apmierināts ar darbu, viņam nekavējoties jāpaziņo mūsu projektu vadītājam un jāuzņemas saistības attiecībā uz atlaidēm par darba zaudējumiem. Jebkādas šādas pārrunas vēlāk netiks pieņemtas.

Projekta realizācijas politikas piemērojamība

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SIA "BRB Group" projekta realizācijas saistības ir pakļautas:

• Savlaicīgi maksājumi: Projekts tiek uzskatīts par spēkā neesošu, ja saskaņotie / uzskaitītie maksājumi nav skaidri.
• Klienta savlaicīga saziņa: SIA "BRB Group" nav pienākums ievērot atmaksas politiku, ja informācija, kas nepieciešama projekta sekmīgai pabeigšanai, netiek mums savlaicīgi paziņota. Neviena projekta aizkavēšanās vai neveiksme, kas izriet no šādas situācijas, nav attiecināma uz SIA "BRB Group"
• Klienta sniegtās informācijas pilnīgums: Ja SIA "BRB Group" sniegtā informācija nav pilnīga un / vai pilnīga informācija / projekta darbības joma nav sniegta projekta sākumā, SIA "BRB Group" nav pienākums saglabāt projekta realizācijas un / vai atmaksāšanas saistības.
• SIA "BRB Group" nekādos apstākļos neveiks nekādu kompensāciju par projekta realizācijas kavējumu, ja vien nav noslēgts īpašs līgums ar sodu klauzulu par projekta realizācijas aizkavēšanos.

Atbildības ierobežošana

SIA "BRB Group" atbildība ir ierobežota ar projekta daļas vērtību (saskaņā ar SIA "BRB Group" priekšlikumu), kas jebkurā konkrētā brīdī ir nepilnīga. Jebkurā brīdī SIA "BRB Group" nevar tikt saukts pie atbildības par zaudējumiem, kas rodas no sniegtajiem / nepiegādātajiem pakalpojumiem vai to kavēšanās. Atbildība par atmaksu rodas tikai tad, ja klients ir atcēlis projektu, un šāda atcelšana ir rakstiski paziņota SIA "BRB Group"

Atmaksas apstrāde

Atmaksa tiks apstrādāta un nosūtīta 5 darbadienu laikā pēc atcelšanas datuma un tiks veikta, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kā oriģināls (atmaksa, izmantojot čeku vai atmaksu veicot uz maksājuma karti).

Izmaiņas

SIA "BRB Group" jebkurā brīdi, bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem, var laiku pa laikam izmainīt šo politiku. Lūdzu, periodiski pārskatiet šo politiku. Jūsu turpmākā SIA "BRB Group" tīmekļa vietnes izmantošana pēc jebkādiem šādiem grozījumiem nozīmē, ka jūs tai piekrītat.

Ko saka mūsu klienti