Kvalitātes procesi

Mēs koncentrējamies uz kopīgu darbu ar mūsu klientiem atvērtā un caurskatāmā veidā, kas spētu radīt kvalitatīvus risinājumus, lai sniegtu ieguvumu klienta uzņēmumam

Kvalitātes nodrošināšanas process

Kvalitāte mums ir ļoti svarīga. Mēs centīgi daram savu darbu un mums rūp rezultāti. Mēs vēlamies pārsniegt klientu ekspektācijas, realizējot projektu vai sniedzot pakalpojumu. Cenšamies to panākt radot augstas klases produktus efektīvā un konsekventā veidā.

Kā tas strādā?

Mēs ar saviem klientiem vēlamies veidot ilgtermiņa partnerattiecības, lai viņi zinātu, ko no mums sagaidīt, un uztvertu mūs kā uzņēmumu, kam var uzticēties. Mūsu mērķis vienmēr ir vadīt un virzīt klientu pareizajā virzienā, koncentrējoties uz konkrētām klientu vajadzībām.

Ikviens uzņēmumā BRB E Technologies ir atbildīgs par mūsu radītā darba kvalitāti. Mēs cenšamies sasniegt kvalitāti visā produktu dzīves ciklā, un tas ir dzinulis, lai nemainīgi tiektos pēc augstiem standartiem. Kvalitātes plānošanas sanāksmēs, katra projekta sākuma un noslēguma izvērtēšanā piedalās visa BRB ETechnologies projektā iesaistītā komanda. Tas nodrošina to, ka mēs vienmēr mācāmies un mūsu klients gūst tūlītēju labumu no jebkādiem pieejamiem uzlabojumiem. Turklāt mēs aicinām mūsu klientus sniegt atsauksmes, lai uzlabotu viņu pieredzi un apmierinātību darbā ar BRB E Technologies

  • Sagatavošana

  • Testu veikšana

  • Kļūdu konstatēšana

  • Kļūdu labošana

Mūsu piedāvāto testēšanu veidi

BRB E Technologies darbinieki tiek apmācīti, lai viņi spētu veiksmīgi nodrošināt komunikāciju ar klientu, spētu veiksmīgi vadīt projektus un testus. Tāpat viņiem ir piekļuve dokumentētajiem procesiem, kvalitātes kritērijiem un procedūrām, kas tiek regulāri pārskatītas un uzlabotas

  • Lietotāju saskarņu testi

  • Lietojamības tests

  • Tīkla tests

Ko saka mūsu klienti